Reparation i massivtræ

Et levende materiale

Undgå krumninger og vrid

Da det er et naturligt materiale, optager og afgiver træ fugt i takt med ændringer i temperatur, luftfugtighed og andre ydre påvirkninger (årstiderne, opbevaringsstedet, damp fra opvaskemaskine, hård varme (brændeovn, gryder, stærkt sollys), nystøbte gulve, nypudsede vægge m.v).

Er massivtræsbordpladen i det tilfælde ikke tilstrækkelig mættet med fugt i form af olie, vil man kunne opleve at pladen enten svinder eller udvider sig, hvilket ses som krumninger og vrid.

Gode råd i det omskiftelige vejr: 

Afhængig af art og dimension, formår træ som hovedregel at indstille sig selv til omgivelserne efter en tid. HORN anbefaler dog, at man tager hensyn til udsving i luftfugtigheden, som i boliger bør ligge mellem 30-60%.

Der er dog en relativ stor forskel i niveauet mellem sommer– (60-65%) og vintermånederne (<40%), hvilket blandt andet skyldes, at vi i vintermånederne tænder for varme fra radiatorer, brændeovne og lignende, hvilket øger risikoen for at opleve krumninger og vrid.

Hvad sker der?

Som hovedregel udvider bordpladen sig ved en luftfugtighed over 55%, og trækker sig sammen når luftfugtigheden er under 45%. Ved en uens fugtpåvirkning på for- og bagside vil pladen krumme. Får pladen højere fugtpåvirkning på oversiden end på undersiden, vil pladen udvide sig på oversiden og dermed krumme opad –Og omvendt hvis oversiden får mindre fugt end undersiden.

Hvordan undgås krumninger og vrid?

Din HORN massivtræsbordplade har gennemgået en af markedets grundigste olieringsprocesser. Under fragt udsættes pladen dog for store temperatursvingninger, som kræver hensyntagen – særligt ved modtagelse og opbevaring inden montering. Efter levering skal massivtræsbordpladen altid akklimatisere minimum 24 timer, vandret i emballagen i det rum hvor de skal installeres (gældende forskrifter herfor vil altid være oplyst på selve pladens emballage ved levering). Pladerne skal være adskilt af strøer mellem gulv og hver plade, og rummet skal have en luftfugtighed på førnævnte 45-55% samt en temperatur på mellem 18 og 20 grader. Opbevares bordpladerne anderledes inden montering, øges risikoen for krumninger og vrid.

Krumninger og vrid

Hvis skaden er sket…

Hvis pladerne er krummer, skal der rettes op på fugtigheden i pladerne, ved at oliere siden med for lav fugtighed. Denne proces foretages med udgangspunkt i vores olieringsvejledning. I praksis skal pladerne eventuelt afmonteres. Som minimum bør skruerne, der fastgør bordpladen, dog løsnes, så pladen kan bevæge sig frit. Olier træet grundigt og gentag med 1 dags mellemrum, til pladerne har rettet sig op. Herefter monteres bordpladerne igen efter gældende forskrifter.

Reparation

Udbedring af skader

De fleste skader på massivtræ kan repareres.

Hvis bordpladen er olieret tilstrækkeligt, vil de fleste pletter og mikroridser kunne slibes væk. Er pladen ikke olieret tilstrækkeligt, vil pletter trænge ned i træet og det kræver en professionel slibning. Stave kan endvidere skiftes, hvis der opstår en revne.

Vær opmærksom på at hvis der er valgt en mørk oliering, kan det være sværere at lave en reparation, da det kræver slibning af hele bordpladen, for at sikre at en ny oliering bliver pæn igen.

Din kurv
Din indkøbskurv er tomTilbage til shoppen
Calculate Shipping