Reperasjon av heltre

Et levende materiale

Unngå krumninger og vridninger

Siden det er et naturmateriale, absorberer og avgir treet fuktighet i takt med endringer i temperatur, fuktighet og andre ytre påvirkninger (årstidene, oppbevaringsstedet, damp fra oppvaskmaskinen, sterk varme fra komfyr, gryter, sterk sollys. Nylig støpte gulv nypussede vegger etc.). 

Hvis benkeplaten i heltre i så fall ikke er tilstrekkelig mettet med fukt i form av olje, kan du oppleve at platen enten krymper eller utvider seg, noe som ses på som krumninger og vridninger.

Gode råd i skiftende vær: 

Avhengig av art og dimensjoner klarer treet generelt å tilpasse seg omgivelsene etter en stund. HORN anbefaler at du tar hensyn til svingninger i luftfuktigheten, som i boliger bør ligge mellom 30-60%.

Det er relativt stor forskjell i nivået mellom sommer (60-65%) og vintermånedene (<40%), noe som blant annet skyldes at vi i vinterhalvåret skrur på varme fra radiatorer, komfyrer og lignende, noe som øker risikoen for krumninger og vridninger.

Hva skjer hvis..?

Som hovedregel utvider benkeplaten seg ved en luftfuktighet over 55%, og trekker seg sammen når luftfuktigheten er under 45%. Hvis det er ujevn fuktighet over og under, vil platen vri seg. Dersom platen utsettes for høyere fuktighet på oversiden enn på undersiden, vil platen utvide seg på oversiden og dermed bue oppover – og omvendt dersom oversiden får mindre fuktighet enn undersiden.

Hvordan unngå krumninger og vridninger?

Din HORN benkeplate i massivtre har gjennomgått en av markedets mest grundige oljeprosesser. Under transport er benkeplaten utsatt for store temperatursvingninger som krever hensyn – spesielt ved mottak og lagring før montering. Benkeplater i heltre skal etter levering alltid akklimatisere seg i minimum 24 timer, horisontalt i emballasjen i rommet hvor de skal monteres (gjeldende forskrifter for dette vil alltid fremgå av selve benkeplatens emballasje ved levering). Benkeplatene skal være adskilt med bjelkelag mellom gulv og hver plate, og rommet skal ha en luftfuktighet på nevnte 45-55% og en termperatur mellom 18-20 grader. Dersom benkeplatene oppbevares annerledes før montering, øker risikoen for krumning og vridning.

Krumninger og vridninger

Hvis skaden har skjedd..

Hvis benkeplatene er krummer seg, må fuktigheten i platene korrigeres ved å olje siden med for lav fuktighet. Denne prosessen utføres basert på våre oljeinstruksjoner. I praksis kan det hende at benkeplatene må demonteres. Som et minimum bør skruene som fester benkeplaten løsnes slik at benkeplaten kan bevege seg fritt. Olje inn treverket grundig og gjenta med 1-dags mellomrom til platene har rettet seg opp. Benkeplatene monteres deretter igjen etter gjeldende forskrifter.

Reperasjon

Reperasjon av skader

De fleste skader på massivtre kan repareres.

Hvis benkeplaten er tilstrekkelig oljet, kan de fleste flekker og mikroriper slipes bort. Dersom platen ikke er tilstrekkelig oljet vil flekker trenge inn i treverket og dette krever profesjonell sliping.
Stengene/stavene kan også skiftes dersom det oppstår en sprekk.

Vær oppmerksom på at dersom det er valgt en mørk oljing, kan det være vanskeligere å foreta en reperasjon, da det krever sliping av hele benkeplaten for å sikre at en ny oljing blir pen igjen.

Your Cart
Your cart is emptyReturn to Shop
Calculate Shipping