Reparation av massivt trä

Ett levande material

Undvik böjning och vridning

Eftersom trä är ett naturligt material som absorberar och avger fukt som svar på förändringar i temperatur, luftfuktighet och andra yttre påverkan (årstider, förvaringsplats, ånga från diskmaskin, hård värme från eldad spis, grytor, starkt solljus, nygjutna golv, nyputsade väggar etc.).

Om den massiva träskivan inte är tillräckligt mättad med fukt i form av olja kan man uppleva att bänkskivan antingen krymper eller expanderar, vilket ses som böjningar och vridningar.

Goda råd i det växlande vädret: 

Beroende på träslag och dimensioner lyckas trä i allmänhet anpassa sig efter omgivningen efter ett tag. HORN rekommenderar dock att man tar hänsyn till variationer i luftfuktigheten, som i bostäder bör ligga mellan 30-60%.

Det är dock relativt stor skillnad i nivån mellan sommaren (60-65%) och vintermånaderna (<40%), vilket delvis beror på att vi under vintermånaderna slår på värme från radiatorer, vedeldning i kaminer och liknande, vilket ökar risken för böjningar och vridningar.

Vad händer om..?

Som en generell regel expanderar bänkskivan vid en luftfuktighet över 55% och drar ihop sig när luftfuktigheten är under 45%. Om det är ojämn fukt på ovan- och undersidan kommer plattan att böjas. Om bänkskivan får en högre fuktpåverkan på ovansidan än på undersidan kommer bänkskivan att expandera på ovansidan och därmed kröka sig uppåt – och vice versa om ovansidan får mindre fukt än undersidan.

Hur undviker man böjningar och vridningar?

Din HORN bänkskiva i massivt trä har genomgått en av marknadens mest noggranna oljningsprocesser. Under transporten utsätts bänkskivan dock för stora temperaturfluktationer, vilket kräver hänsyn – speciellt vid mottagandet och förvaringen innan installation. Efter leverans ska bänkskivor i massivt trä alltid acklimatisera sig i minst 24 timmar, horisontellt i förpackningen i det rum där de ska installeras (gällande bestämmelser för detta kommer alltid att anges på själva skivans förpackning vid leverans). Bänkskivorna ska vara åtskilda med reglar mellan golv och varje bänkskiva och rummet ska ha en luftfuktighet på ovan nämnda 45-55% och en temperatur på mellan 18 och 20 grader. Om bänkskivorna förvaras på annat vis innan montering ökar risken för böjningar och vridning.

Böjningar och vridningar

Om skadan har inträffat...

Om bänkskivorna är böjda, korrigera fukten i bänkskivorna genom att olja in den sidan med för låg fuktighet. Denna process utförs utifrån våra oljningsinstruktioner. I praktiken kan bänkskivorna behöva tas bort. Som ett minimum bör dock skruvarna som håller fast bänkskivan lossas så att skivan kan röra sig fritt. Olja in träet noggrant och upprepa med 1 dags mellanrum tills brädorna har rätat upp sig. Bänkskivorna monteras sedan igen enligt gällande föreskrifter.

Reparation

Reperation av skador

De flesta skador på massivt trä kan repareras.

Om bänkskivan är tillräckligt oljad kan de flesta fläckar och mikrorepor slipas bort. Om bänkskivan inte är tillräckligt oljad kommer fläckar att tränga in i träet och detta kräver professionell slipning. Stavarna kan även bytas om en spricka uppstår.

När en mörk olja har valts kan det vara svårare att göra en reperation, eftersom det kräver slipning av hela bänkskivan för att säkerställa att en ny runda med olja gör bänkskivan fin igen.

Your Cart
Your cart is emptyReturn to Shop
Calculate Shipping