Denwood by HORN

Exklusiva produkter tillverkade av överskottsmaterial

Vi tar vårt ansvar gentemot våra medarbetare på allvar och vi vill säkerställa bästa möjliga gemenskap med plats för alla.

CEO Jakob Bressendorf
Vår filosofi

När livet ger dig citroner...

Vår nuvarande konsumtion är inte hållbar och vi producerar alldeles för mycket avfall. Under många år såg vi tydligt denna negativa trend i vår produktion av bänkskivor, då vi skickade med fin "ved" med våra anställda. Det var kanske ett trevligt upplägg, men det var verkligen inte hållbart i längden, då vårt "avfall" är råvara av hög kvalitet och värde. Så för att ändra vårt fokus och börja närma oss vårt avfall som något positivt tittade vi på hur vi kunde göra om vårt avfall till något önskvärt.

Dansktillverkad interiör

Vår inredningslinje grundades 2016 som ett socialt företag kallat "Denwood", för att börja återanvända allt avfallsmaterial från vår produktion av bänkskivor och designa nya hemaccessoarer av material som tidigare kastades. 2020 gjorde vi Denwood till en större del av HORN och vårt dagliga arbete, och bytte namn till 'Denwood by HORN' för att säkerställa ett tydligt marknadsfokus, men också för att förbättra vårt materialflöde, vilket så småningom kommer att göra det möjligt för oss att säkerställa ett stängt, cirkulärt kretslopp och ett potentiellt retursystem. För att vara ärlig så är Denwood by HORN ganska bra på vad de gör - Så idag har vi inte längre tillräckligt med restmaterial, och undersöker därför hur vi kan få tag i mer material och materialkällor, inklusive återvunnet material från andra företag än HORN, för att säkerställa tillräcklig tillgång, men också hjälpa andra att minimera sitt avfall.

Starkare tillsammans

Förutom att återvinna restprodukter och avfall är vi mycket medvetna om vårt socialt ansvarsfulla potential. Redan från början anställde vi därför medarbetare som av olika anledningar har nedsatt arbetsförmåga, för att hjälpa dem att få tillbaka sitt arbetsliv på rätt spår. Vi gör detta i samarbete med kommuner och arbetsförmedlingar och vi finner att lösningen inte bara är värdefull för berörda medarbetare, utan faktiskt för hela vårt företag, då åtgärden förenar våra gemensamma värderingar och intressen i att visa respekt och engagemang. Idag har vi ca. 50% anställda på "särskilda villkor" på Denwood by HORN.

Your Cart
Your cart is emptyReturn to Shop
Calculate Shipping