HORNs Säkerhetsprogram

I många år har det tyvärr sagts att det alltid är bänkskivan som blir fel när man ska ha ett nytt kök eller bad. Ofta beror det främst på att bänkskivan alltid tillverkas efter specialmått – och det kan vara otroligt svårt att träffa rätt på måtten!

Därför har vi satt upp ett ”Säkerhetsprogram”, där en av våra erfarna och skickliga montörer hjälper till med t.ex. komplicerade mått (krokiga väggar, val av material som är tungt och dyrt att hantera som t.ex. sten), så att du som kund kan vara lugn att måtten passar perfekt.

Vi använder professionell utrustning för både mätning och lyft och tar risken med felaktiga mätningar och montering.

HORNs säkerhetsprogram består av 4 paketlösningar

  1. Paket 1 – Mätning, leverans och montering
  2. Paket 2 – Mätning
  3. Paket 3 – Leverans och montering
  4. Paket 4 – Leverans och förvaring 

Säkerhetspaket 1:
HORN ansvarar för samordning med slutkund, kontroll av tillträdesförhållanden, digital mätning samt rådgivning om korrekt stöd, korrekt montering, fogning av planlimmade hällar, fogning mot vägg/skåp eller montering av medföljande lister. Samt råd till slutkunden om korrekt underhåll/rengöring av produkten. Inkl. sneda vinklar och utskärningar i och till bakkant.

Observera att HORN inte monterar, planlimmar/fogar hällar eller fläktar.

 

Säkerhetspaket 2: HORN ansvarar för samordning med slutkund, digital mätning och rådgivning om korrekt support.

Inkl. sneda vinklar och utskärningar i och mot bakkant.

Observera: Inga ändringar kan göras med digital mätning. vid begärda ändringar debiteras hela beloppet för ny mätning. 

 

Säkerhetspaket 3: Leverans och montering. 

 

Säkerhetspaket 4: Leverans och förvaring.

Your Cart
Your cart is emptyReturn to Shop
Calculate Shipping