Privatlivspolitik

Beskyttelse af personlige oplysninger 

For HORN Bordplader er det vigtigt at beskytte de personoplysninger, du deler med os. Derfor har vi en persondatapolitik, der sikrer, at dine oplysninger behandles ansvarsfuldt, med respekt for dit privatliv og naturligvis i overensstemmelse med lovgivningen på området.

Persondatapolitikken beskriver, hvordan HORN Bordplader behandler personoplysninger om vores kunder, og hvilke rettigheder kunden har i den henseende.

Dataansvarlig

HORN Bordplader A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra vores kunder som led i opfyldelse af vores aftale med dem om produktion og levering af bordplader.

HORN Bordplader A/S kan kontaktes via følgende oplysninger:

Adresse: Farvervej 40, 7490 Aulum
Telefonnr.: +45 9749 8090
CVR. nr.: 25 79 89 02
Mail:post@hornbordplader.dk

Hvis der er spørgsmål om vores behandling af personoplysninger, er kunden til enhver tid velkommen til at kontakte os herom.

Vi behandler følgende oplysninger

HORN Bordplader behandler almindelige personoplysninger relateret til kundeaftale om produktion og levering af bordplader, herunder eksempelvis ansattes navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse hos vores kunder. Vi behandler ligeledes samme almindelige personoplysninger på forbrugeren i forbindelse med levering af vores produkter.

Formål med behandling og retsgrundlag

Formålet med behandlingen af personoplysninger er produktion og levering af bordplader og tjenstydelser, og er nødvendige for at opfylde kontrakten med kunden.

HORN Bordplader behandler kun personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

Behandlingen sker efter reglerne i Databeskyttelsesforordningen samt Databeskyttelsesloven.

Opbevaring af oplysninger

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe vi har en relation til dig. Når vores relation til dig ophører beholder vi dine personoplysninger i en periode, der gør os i stand til at overholde dokumentationskrav til for eksempel garantiformål. Dine personoplysninger opbevares i 5 år efter afsluttet kundeforhold eller længere tid, hvis påkrævet efter lovgivningen. Således opbevares materiale, der er påkrævet efter bogføringsloven (bogføringsmateriale) i 5 år plus indeværende regnskabsår.

Alle personoplysninger opbevares og behandles fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre at dine personoplysninger ikke misbruges, kommer til uvedkommendes kendskab, hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Videregivelse af oplysninger

HORN Bordplader videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand, medmindre vi er forpligtet til det efter lovgivningen, eller vi har indgået en aftale med tredjemand om levering af vare eller tjenesteydelse til dig. Vi sikre gennem aftaler med vores underleverandører, at dine personoplysninger behandles sikkert og forsvarligt, og kun til det af os anviste formål.

Kundens rettigheder

Såfremt en kunde ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal vedkommende kontakte HORN Bordplader gennem de kontakt oplysninger, som er oplistet øverst i persondatapolitikken.

Vi behandler og svarer på kunders henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter kundens henvendelse er modtaget.

Når du deler dine personoplysninger med os, har du en række rettigheder, du kan benytte dig af. Du har ret til at få oplyst hvilke personoplysninger om dig, vi behandler. Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret de personoplysninger, vi har registreret om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt bede os om at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Du kan til enhver tid benytte retten til at få slettet de oplysninger, vi indsamler om dig, med visse lovbestemte undtagelser. Du er derudover berettiget til at gøre indsigelser imod indsamlingen og bede om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses. Hvis personoplysninger om dig er forkerte, har du ret til at få dem korrigeret.

Klage

Ønsker en du at klage over HORN Bordpladers behandling personoplysninger, bedes du sende en mail med detaljerne i din klage til post@hornbordplader.dk. Vi vil behandle klagen og vende tilbage.

Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet over vores behandling af dine persondata. For yderligere oplysninger om klagevejledning henvises til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsyn.dk.

Denne persondatapolitik er gældende fra 25. maj 2018 
Din kurv
Din indkøbskurv er tomTilbage til shoppen
Calculate Shipping