Indoor Air Comfort

Sikre ditt inneklima
Viktigheten av Indoor Air Comfort-sertifiseringen

Sikre kvaliteten på inneluften 

De fleste av oss er mesteparten av tiden innendørs – både på jobb og hjemme. Det er viktig for HORN å sørge for at produktene vi produserer og leverer ikke risikerer å ha negativ innvirkning på våre sluttbrukeres inneklima, der de kan skape ubehagelige plager og påvirke helsen. Symptomene på dårlig inneklima kan være alt fra irritasjon i øynene, nese- og nakkeutslett til hodepine, kvalme men også alvorlige helsekomplikasjoner.

Vi har valgt å jobbe med Indoor Air Comfort-sertifiseringen, da den integrerer internasjonale miljøstandarder og krav til VOC-utslipp i ett merke. For eksempel BREEAM International, BREEAM-NOR, LEED, FEMB, M1 (inkl. duft- og ammoniakktest), E1-klassifisering og fransk (A+) VOC-lovgivning. Sertifiseringen samsvarer også med kriteriene for avgassing fra frivillige merkeordninger som det nordiske Svanemerket, EU-miljømerket og den internasjonale tyske blåengelen. Kombinasjonen av relevante internasjonale regler og frivillige merkeordninger for utslipp av produkter gjør sertifiseringen til en av de mest ambisiøse merkene for lave VOC-utslipp. 

Merk: 

Indoor Air Comfort-sertifiseringen inkluderer en Factory Production Control, som et ekstra kvalitetsstempel og garanti for at våre inneklimasertifiserte produkter er produsert i henhold til de høyeste standarder. Dette bidrar til å sikre korrekt håndtering av alle hjelpematerialer som lim og oljemengde. 

Your Cart
Your cart is emptyReturn to Shop
Calculate Shipping