Indoor Air Comfort

Säkra ditt inomhusklimat
Betydelsen av Indoor Air Comfort certifieringen

Säkerställning av  inomhusluftens kvalitet 

De flesta av oss vistas inomhus för det mesta – både på jobbet och hemma. Det är viktigt för HORN att säkerställa att de produkter vi producerar och levererar inte riskerar att påverka våra slutanvändares inomhusklimat negativt, där de kan skapa obehagliga olägenheter och påverka hälsan, där symptomen på dålig inomhusklimat kan vara allt från irritation i ögon, näsa och nacke utslag till huvudvärk, illamående men också allvarligare hälsokomplikationer.

Vi har valt att arbeta med Indoor Air Comfort-certifieringen, eftersom den integrerar internationella miljöstandarder och krav på VOC-utsläpp i ett varumärke. Till exempel BREEAM International, BREEAM-NOR, LEED, FEMB, M1 (inkl. doft- och ammoniaktest), E1-klassificering och fransk (A+) VOC-lagstiftning. Certifieringen uppfyller även kriterierna för avgasning från frivilliga märkningssystem, såsom Svanemärket, EU Ecolabel och den internationella tyska Blue Angel. Kombinationen av relevanta internationella regler och frivilliga märkningssystem för utsläpp av produkter för certifieringen till ett av de mest ambitiösa märkena för låga VOC-utsläpp.

Notera: 

Indoor Air Comfort-certifieringen kommer med en Factory Production Control, som en extra kvalitetsstämpel och garanti för att våra inomhusklimatcertifierade produkter produceras enligt högsta standard. Detta hjälper till att säkerställa korrekt hantering av alla hjälpmaterial som lim och oljemängd. 

Your Cart
Your cart is emptyReturn to Shop
Calculate Shipping