Science Based Targets initiativet

SBTi har blivit den högsta standarden för företag som sätter upp ambitioner och bindande mål för minskningar av sina utsläpp av växthusgaser.
Vad betyder SBTI för dig?

Initiativet Science Based Targets

(SBTi) har blivit den högsta standarden för företag som sätter upp ambitioner och bindande mål för minskningar av sina utsläpp av växthusgaser. SBTi är ett samarbete mellan CDP, FN:s Global Compact, World Resources Institute och World Wide Fund for Nature, WWF, som definerar och sprider bästa praxis i relation till minskning av växthusgaser med bakgrund inom klimatforskning. Målen är att begränsa den globala uppvärmningen till långt under 2 grader över förindustriella nivåer och att fortsätta arbetet med att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

Du kan läsa mer om vilka företag som har förbundit sig till SBTi och se mer om HORNs engagemang här:

HORNs SBTi mål

HORNs mål om CO2-minimering är i linje med Science Based Targets, eftersom de uppfyller målen i Parisavtalet. SBTi, HORN och SME måste minimera våra baslinjeutsläpp med 42% innan 2030, för att hjälpa till att begränsa den globaka uppvärmningen. Vi som företag  strävar efter att uppnå en total minimering på 100% till 2030. Du kan läsa mer om vår CO2-minimeringsstrategi och pågående framsteg i vår årliga rapportering:

Your Cart
Your cart is emptyReturn to Shop
Calculate Shipping