Science Based Targets initiativet

SBTi har blitt den høyeste standarden for selskaper som setter seg ambisjoner og bindende mål for reduksjoner i sine utslipp av klimagasser.
Hva betyr SBTi for deg?

Science Based Targets initiativet

(SBTi) har blitt den høyeste standarden for bedrifter som setter seg ambisjoner og bindende mål for reduksjoner i sine utslipp av klimagasser. SBTi er et samerbeid mellom CDP, FNs Global Compact, World Resources Institute og World Wide Fund For Nature, WWF, som definerer og formidler beste praksis i forhold til reduksjoner av klimagasser med bakgrunn fra klimaforskning.
Målene er å begrense den globale oppvarmingen til godt under 2 grader over førindustrielt nivå og å forsette arbeidet med å begrense den globale oppvarmingen til 1, 5 grader.

Du kan lese mer om hvilke selskaper som har forpliktet seg til SBTi og se mer om HORNs satsning her:

HORNs SBTi mål

HORNs mål for CO2-minimering er i tråd med Science Based Targets, da de oppfyller Parisavtalens mål. Sammenlign SBTi, HORN, som en SMB, må minimere våre baseline-utslipp med 42% før 2030 for å bidra til å begrense global oppvarming – Vi streber som selskap for å oppnå en total minimering på 100% innen 2030.
Du kan lese mer om vår CO2-minimeringsstrategi og pågående fremgang i vår årlige rapportering:

Your Cart
Your cart is emptyReturn to Shop
Calculate Shipping