Svanemerket

Ser på hele reisen til produktet
Betydning av Svanemerket for deg

Svanemerket

Mange av oss er nå kjent med det lille grønne svanemerket fra hverdagsproduktene vi kjøper inn som såpe, vaskepulver eller bakepapir og lignende. Fordi Svanemerket er en så sterk målestokk for ansvarlig forbruk i hverdagen, valgte HORN å være den første benkeplateprodusenten som startet Miljømerking av sortimentet.

Svanemerket er en av de strengeste mijløsertifiseringene for produkter, og med høy bevissthet som gjør det enkelt for våre sluttbrukere å velge blant de beste miljøvennlige produktene.

 Svanemerket ser på hele produktets reise

Målet med Svanemerket er å redusere den samlede miljøbelasningen fra produksjon og forbruk. Det er et ambisiøst og vanskelig mål fordi det krever at man vet hvor på produktets reise miljøproblemene oppstår, hvor de er størst, og hva man skal gjøre med det.
Derfor ser Svanemerket på det som kalles livssyklus. Det betyr gjennom hele produktets reise og miljøproblemene som oppstår underveis – å beskytte både mennesker, mijløet og jordens ressurser.

Når du som forbruker kjøper et produkt i butikk har det allerede vært på en lang reise. Først er produktet designet.
Deretter anskaffes råvarer og deretter produseres produktet av noen ansatte i en fabrikk, akkurat som energi og kjemikaliker kan ha blitt brukt i prosessen.
Neste del av reisen er å pakke produktene og snede dem ut til en butikk hvor du som forbruker kan kjøpe produktet med hjem og bruke i hverdagen. Til slutt sendes produktet videre til gjenvinning, kastes eller sorteres.

Alt er en del av produktets reise – og underveis settes det avtrykk på både miljø, klima og mennesker. Avtrykket avhenger av bl.a. hvilke råvarer som brukes, hvordan produktet fremstilles, og hva forbruker og natur utsettes for under bruk.

For at produktet skal være Svanemeket må det oppfylle noen strenge krav i reisens fase. De strengeste kravene vil være de stedene på reisen hvor det er størst mulighet for å redusere miljøbelastningen, og kravene avhenger av hvilket produkt det er snakk om. Det er nettopp dette aspektet ved å se på hele produktets reise som er med på å skille Svanemerket fra de fleste andre merkeordninger, som ofte ser på en enkelt del av reisen.

Gjør en forskjell

Du kan være med å gøre en forskjell

Kanskje tenker du at det ikke gjør noen stor forskjell for miljøet om du velger svanemerkede produkter eller ikke. Men nettopp de små valgene er viktige fordi vi tar så mange av dem hver dag. Når du som forbruker velger produkter med Svanemerket, er du derfor med på å gjøre en forskjell.

Du bidrar til: 

  • En rikere og renere natur
  • Bedre kemi i hverdagen
  • Ansvarlig bruk av jordens ressurser
  • Et mindre klimaavtrykk
  • En bærekraftig fremtid
Your Cart
Your cart is emptyReturn to Shop
Calculate Shipping