Svanenmärkt

Ser på hela produktens resa
Svanens betydelse för dig

Svanenmärkt

Många av oss är nu bekanta med det lilla gröna svanenmärket från de vardagsprodukter vi köper som tvål, tvättpulver eller bakplåtspapper och liknande. Eftersom Svanenmärket är ett starkt riktmärke för ansvarsfull konsumtion i vardagen valde HORN att vara den första bänkskivatillverkaren att starta Miljömärkning av sortimentet.

Svanenmärket är en av de strängaste miljöcertifieringarna för produkter, och med en hög grad av medvetenhet som gör det enkelt för våra slutanvändare att välja bland de bästa miljövänliga produkterna.

 Svanenmärket ser på produktens hela resa

Syftet med Svanen är att minska den totala miljöpåverkan från produktion och konsumtion. Det är ett ambitiöst och svårt mål eftersom det kräver att man vet var på produktens resa miljöproblem uppstår, var de är störst och vad man kan göra åt det. Därför tittar Svanen på det som kallas livscykeln. Det innebär under hela produktens resa och de miljöproblem som uppstår längs vägen – att skydda både människor, miljön och jordens resurser.

När du som konsument köper en vara i butik har den redan varit på en lång resa. Först har produkten designats. Sedan anskaffas råvarorna, och sedan tillverkas produkten av några anställda i en fabrik, där energi och kemikalier kan användas i processen. Nästa del av resan är att paketera produkterna och skicka ut dem till en butik, där du som konsument kan köpa produkten och ta med hem och använda i ditt dagliga liv. Slutligen lämnas produkten till återvinning, slängs eller sorteras.

Allt är en del av produktens resa – och längs med resan sätts avtryck på både miljö, klimat och människor. Avtrycket beror på bl.a. vilka råvaror som används, hur produkten är tillverkad och vad konsumenten och naturen utsätts för vid användning.

För att produkten ska kunna svanmärkas måste den uppfylla stränga krav i resans faser. De strängaste kraven blir de platser på resan där det finns störst möjlighet att minska miljöpåverkan och kraven beror på vilken produkt det är. Det är just denna aspekt av att titta på produktens hela resa som hjälper till att särskilja Svanen från de flesta andra märkningssystem, som ofta tittar på en enskild del av resan. 

Gör skillnad

Du kan hjälpa till att göra en skillnad

Kanske tycker du att det inte gör någon större skillnad för miljön om du väljer Svanenmärkta prdukter eller inte. Men just de små valen är viktiga eftersom vi gör så många av dem varje dag. När du som konsument väljer produkter som är Svanenmärkta är du därför med och gör skillnad. 

Du bidrar till: 

  • En rikare och renare natur
  • Bättre kemikalier i vardagen
  • Ansvarsfullt utnyttjande av jordens resurser
  • Ett mindre klimatavtryck
  • En hållbar framtid
Your Cart
Your cart is emptyReturn to Shop
Calculate Shipping