B Corp

Vi ønsker å gjøre en forskjell i samfunnet vårt. Med B Corp-sertifiseringen blir vi kontinuerlig målt på om vi tar beslutninger som er ansvarlige fra et helhetlig synspunkt.
HORN B CORP SCORE

Hvordan bli en B Corp? 

For å bli B Corp-sertifisert har HORN nådd noen av de høyeste målene når det gjelder åpenhet, sosialt og miljømessig ansvar. Det er en 360-graders undersøkelse av hele virksomheten, ved å dokumentere over 230 parametere innenfor: ledelse, ansatte, samfunn, miljø og kunder.

For å oppnå en sertifisering kreves det en poengsum på over 80 poeng, og vi er stolte over å oppnå en total startpoengsum på hele 94,9 poeng. 

Ansatte (HORN Score 25.7/40)

En vurdering av selskapets tiltak overfor sine ansatte for å sikre økonomisk og helsemessig trygghet, samt muligheter for karriereutvikling, engasjement og tilfredshet.

Det er særlig gjennom vår ansettelse av ansatte på kanten av arbeidsmarkedet at vi har oppnådd vår utmerkede score.

Vi ønsker å være en bedrift med rom for mangfold, muligheter for påvirkning, fokus på etterutdanning og økt kompetanse for den enkelte, og ikke minst et sterkt engasjement. Vi vet at vi historisk har blitt utfordret til å skape mangfold blant våre ansatte – men vi ser også et stort potensiale i nettop å sikre en mangfoldig medarbeidersammensetning.

I tillegg har vi et bredt nettverkssamarbeid med andre virksomheter med fokus på bærekraft og ansvar, fordi vi vet hvor viktig det er at vi stadig blir smartere på hvordan vi kan forbedre oss.

Kundene (HORN 3.5/5)

En vurdering av selskapets forhold til kunder gjennom produktkvalitet og tjenester, etisk markedsføring, retningslinjer for personvern og tilbakemeldinger.

Vi har høye standarder for vår produktkvalitet, som våre tredjepartssertifiseringer støtter. Dette bidrar til at vi kan tilby 30 års garanti til våre kunder. Vi har lav klageprosent, og vi tilbyr ulike partnerpakker som sørger for at eventuelle feil løses raskt hos sluttkunden.

Vi tilbyr også sikkerhetspakker der HORN tar alt ansvar fra måling til installasjon, noe som sikrer at kundene har en bekymringsfri prosess. Vi har et kundesenter som er behjelpelig med spørsmål som guider våre kunder trygt gjennom bestillingen.

Vi har et felles mål om å gi våre kunder den beste opplevelsen med HORN.

Samfunnet (HORN 15.5 / 40)

En vurdering av selskapets bidrag og forpliktelse til samfunnet det opererer i, ansetter og kjøper fra. Posten innebærer mangfold, inkludering, økonomisk ansvar, veldedighet og verdikjedeledelse. 

HORN har et nært samarbeid med nærkommunene om anettelse av arbeidstakere som står på kanten av arbeidsmarkedet og som derfor har behov for å starte i fleksjob eller andre former for tilpasset arbeid. Vi tilbyr oppgaver som er tilpasset den enkeltes behov og jobber for å sikre et tolerant miljø og gode forhold uavhengig av kjønn, alder og utfordringer.

Lokalsamfunnet er veldig viktig for oss, da Aulum er stedet der det hele startet for våre to gründere. Det er vår klare ambisjon å opprettholde produksjon og administrasjon i Aulum, og vi er synlige i å støtte opp lokale tiltak, foreningsliv og næringsliv i nærområdet.

Som en del av vårt åpenhetsprinsipp ønsker vi å dele våre erfaringer og inspirere andre til å gjøre en positiv forskjell, for eksempel gjennom foredrag, nettverksgrupper, offentlige ESG-rapporter og via markedsføring.

Ledelse (HORN 14.9/20)

En vurdering av selskapets misjon, forpliktelse til sosiale og miljømessige initiativer, etikk og åpenhet.

HORNs misjon er å sette standarden for ansvarlig produserte arbeidsflater av høy kvalitet som er digitalt integrert i våre kunders hverdag og fremmer brukerens oppfatning av kvalitet. Vi jobber aktivt med beregninger av CO2-fotavtrykk på både våre produkter og på selskapsnivå av scope 1, 2 og 3. HORNs transparens av data skjer gjennom publisering av økonomiske, sosiale og miljømessige data, for eksempel gjennom vår tilslutning til UN Global Kompakt, og derav langsiktig rapportering av innsats og utvikling innen bærekraftsområdet.

HORN har et anonymt varslersystem, som skaper trygghet og mulighet for å kunne sikre at det ikke oppstår straffbare forhold i virksomheten.

I prosessen med å bli B Corp-sertifisert har vi endret både målsettninger og vedtekter, slik at de sosiale og miljømessige konsekvensene alltid må vurderes ved beslutninger.

Miljøet (HORN 35.1 / 105)

En vurdering av selskapets mijøansvar og tiltak innen luft, klima, vann og biologisk mangfold.

I denne kategorien har det først og fremst vært en stor styrke for HORN å ha FSC, Svanenmerket og Indoor Air Comfort-sertifiseringer på forhånd, da de jobber for å beskytte miljøet, f.eks. gjennom organisert forvaltning av for eksempel avskogning og beskyttelse av dyrearter. Svarnemerket og Indoor Air Comfort sikrer at innholdet i produktene ikke inneholder helseskadelige stoffer.

Vi prøver å optimere produksjonen vår og dermed minimere våre restmaterialer, hvor skrap innen flere produkter sendes til Denwood by HORN, som deretter oppgraderer disse til nye flotte interiørprodukter.

Your Cart
Your cart is emptyReturn to Shop
Calculate Shipping