B Corp

Vi önskar att göra skillnad i vårt samhälle. Med B Corp-certifieringen mäts vi kontinuerligt på om vi fattar beslut som är ansvarsfulla ur en helhetssynpynkt.
HORN B CORP SCORE

Hur blir man en B Corp? 

För att bli B Corp-certifierad har HORN uppfyllt några av de högsta målen när det gäller transparens, socialt och miljömässigt ansvar. Det är en 360-graders granskning av hela verksamheten, genom att dokumentera över 230 parametrar inom: ledning, medarbetare, samhälle, miljö och kunder.

För att erhålla en certifiering krävs över 80 poäng, och vi är stolta över att uppnå ett totalbetyg på hela 94,9 poäng.
 

Anställda (HORN Score 25.7/40)

En bedömning av företagets åtgärder gentemot sina anställda för att säkerställa ekonomiskt och hälsomässig trygghet, samt möjligheter til karriärutveckling, engagemang och tillfredsställelse.

Det är framför allt genom vår anställning av anställda i utkanten av arbetsmarknaden som vi har uppnått vårt utmärkta resultat.

Vi vill vara ett företag med utrymme för mångfald, möjligheter till inflytande, fokus på fortbildning och förbättrad kompetens för individen och inte minst ett starkt engagemang. Vi vet att vi historiskt har blivit utmanade att skapa mångfald bland våra medarbetare – men vi ser också en enorm potential i att just säkerhetställa en mångsidig medarbetarsammansättning.

Dessutom har vi ett brett nätverkssamarbete med andra företag med fokus på hållbarhet och ansvar, eftersom vi vet hur viktigt det är att hela tiden bli smartare på var vi kan förbättra oss.

Kunderna (HORN 3.5/5)

En bedömning av företagets relation till kunder genom produktkvalitet och tjänster, etisk marknadsföring, integritetspolicy och feedback.

Vi har höga krav på vår produktkvalitet, vilket våra tredjeparscertifieringar stödjer. Detta bidrar till att vi kan erbjuda 30 års garanti till våra kunder. Vi har en låg reklamationsgrad och vi erbjuder olika partnerpaket som säkerställer att eventuella fel åtgärdas snabbt hos slutkunden.

Vi erbjuder även säkerhetspaket där HORN tar allt ansvar från mätning till installation, vilket säkerhetställer att kunderna får en bekymringsfri process. Vi har ett kundcenter som är behjälplig med frågor som guidar våra kunder säkert genom beställningen.

Vi har ett gemensamt mål att ge våra kunder den bästa upplevelsen med HORN.

Samhället (HORN 15.5 / 40)

En bedömning av företagets bidrag och engagemang för det samhälle där det är verksamt i, anställer och köper från. Posten handlar om mångfald, inkludering, ekonomiskt ansvar, välgörenhet och värdekedja. 

HORN samarbetar nära med grannkommuner för att anställa medarbetare som befinner sig i utkanten av arbetsmarknaden och därför behöver börja med ett flexibelt jobb eller andra former av särskilda anställningar. Vi erbjuder arbetsuppgifter som är anpassade efter individens behov och arbetar för att säkerställa en tolerant miljö och goda förutsättningar oavsett kön, ålder och utmaningar.

Det lokala samhället är väldigt viktigt för oss, eftersom Aulum är platsen där allt började för våra två grundare. Det är vår tydliga ambition att behålla produktion och administration i Aulum och vi är synliga i att stötta lokala initiativ, föreningsliv och näringsliv i närområdet.

Som en del av vår transparensprincip vill vi dela med oss av våra erfarenheter och inspirera andra att göra en positiv skillnad, till exempel genom föreläsningar, nätverksgrupper, offentliga ESG-rapporter och via marknadsföring.

Ledningsgruppen (HORN 14.9/20)

En bedömning av företagets uppdrag, engagemang för sociala och miljömässiga initiativ, etik och transparens.

HORNs uppdrag är att sätta standarden för ansvarsfullt producerande, kvalitativa arbetsytor som är digitalt integrerade i våra kunders vardag och främjar användarens kvalitetsuppfattning. Vi arbetar aktivt med beräkningar av CO2-avtryck på både våra produkter och på företagsnivå av Scope 1, 2 och 3. HORNs transparens av data sker genom publicering av ekonomisk, social och miljömässig data, till exempel genom vår anslutning till UN Global Compact och därmed långsiktig redovisning av insatser och utveckling inom hållbarhetsområdet.

HORN har ett anonymt whistleblow system, vilket skapar trygghet och möjlighet att kunna säkerställa att brottsliga ärenden inte uppstår i företaget.

I processen att bli B Corp-certifierade har vi ändrat både syfte och bolagsordning så att de sociala och miljömässiga konsekvenserna alltid måste baktas vid beslut.

Miljön (HORN 35.1 / 105)

En bedömning av företagets miljöansvar och åtgärder inom luft, klimat, vatten och biologisk mångfald. 

I denna kategori har det i första hand varit en stor styrka för HORN att ha FSC-Svanmärket och Indoor Air Comfort-certifieringar i förväg, då de alla arbetar för att värna om miljön, t.ec. genom organiserad förvaltning av till exempel avskogning och skydd av djurarter. Svanemärket och Indoor Air Comfort säkerställer att innehållet i produkterna inte innehåller hälsofarliga ämnen.

Vi försöker optimera vår produktion och därigenom minimera våra restmaterial, där restmaterial inom flera produktgrupper skickas till Denwood av HORN, som sedan uppgraderar dessa till nya vackra inredningsprodukter.

Your Cart
Your cart is emptyReturn to Shop
Calculate Shipping