Montering av keramik, komposit & natursten

Montering av keramik, komposit & natursten

Samma monteringsanvisning gäller för bänkskivor i keramik, komposit och natursten.

Observera att instruktionerna bör följas noggrant för att upprätthålla garantin. Videoinstruktionerna ersätter inte textinstruktionerna, där du även kan hitta detaljerad information om de olika monteringsstegen.

Notera:
  • Garantin kan upphöra att gälla om instruktionerna för montering och underhåll inte har följts.

HORN Säkerhetsprogram

Eftersom bänkskivor i keramik, komposit och natursten är exklusiva, dyra och tunga material är det viktigt att måtten passar perfekt. Här kan det vara fördelaktigt att använda professionell utrustning för mätning och lyft, det är en god grund att många använder sig av HORNs säkerhetsprogram, och överlåter ansvaret på oss.

Observera: Eftersom marmor är särskilt utsatt under både transport och montering kan dessa endast beställas med ett HORN säkerhetspaket.

Your Cart
Your cart is emptyReturn to Shop
Calculate Shipping