Socialt ansvar

Hur kan vi ta socialt ansvar och säkerställa ett gott välmående och ordnade relationer?
Qaulity for the people involved

Människor

Att implementera ett datadrivet förhållningssätt till vår hållbara agenda är ett nyckelfokus, men vi vet att när vi arbetar med den sociala delen av vår hållbara och ansvarsfulla utveckling måste vi också börja lyssna på vad människor faktiskt säger.

Vad är vettigt för våra anställda, vad tycker de är värdefullt, hur säkerställer vi att de lämnar jobbet glada och inte minst vaknar glada över at ha ett jobb på HORN.

Tilverkad i Danmark

Vi har ett starkt hantverks- och designarv. För att stödja lokal samhällsaktivitet har vi gjort ett aktivt val att behålla våra affärsanläggningar i den lilla danska byn; Aulum.

Vi följer därför naturligvis dansk lagstiftning, som uppfyller internationella konventioner. Dessutom ställer våra certifierade produkter generellt sett höga krav på hela värdekedjan vad gäller både miljö, arbetskraft och mänskliga rättigheter.

Förnyad arbetsmiljö

Vår utgångspunkt är bra, men vi är mycket medvetna om att vårt sociala ansvar och vet att vår framgång bygger på våra medarbetare och deras individuella kompetens och hantverk och strävar därför efter att förbättra deras anställningsvillkor.

Hållbara inköpsmetoder

När vi hämtar material från större delen av världen vet vi att vi måste se efter lösningar som säkrar grundläggande rättigheter för alla arbetare längs vår värdekedja och hoppas att vi, oavsett storlek och resurser, kommer att kunna påverka mer hållbara inköpsmetoder genom att göra rätt materialval.

Dokumenterade effekter

Vi har ett ansvar i våra planer och ambitioner att säkerställa kvalitet för de människor som är involverade i våra produktionsprocesser genomförs. I år fick vi B Corp (Better Corporation)-certifieringen, som mäter hela vår sociala och miljömässiga påverkan och sätter upp mål för dess medlemmar att uppfylla höga standarder för verifierad prestation, ansvarighet och transparens i sitt arbete med anställda och deras förmåner.
Certifieringen hjälper oss att skapa en helhetsbild av var vi kan förbättra vårt agerande, för att skapa den bästa arbetsmiljön för våra kollegor både internt och genom hela vår värdekedja.

Your Cart
Your cart is emptyReturn to Shop
Calculate Shipping