Handelsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Anvendelse og gyldighed

 1. Enhver leverance af produkter sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale.
 2. Købers angivelse af særlige vilkår i tilbuds materiale, ordre m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre Denwood by HORN skriftligt har accepteret disse.

2. Force majeure

 1. Køber er ikke berettiget til erstatning eller til at ophæve aftalen i tilfælde af manglende opfyldelse, såfremt dette skyldes force majeure.
 2. Force majeure foreligger, såfremt en part eller dennes underleverandør forhindres i at fremskaffe råvarer eller arbejdskraft til leverancen, forårsaget af offentlige myndigheders bestemmelser, strejker, lockout, boykot, blokade, ildsvåde, ulykker, oversvømmelser, vandmangel, driftsforstyrrelser, trafikforstyrrelser eller anden lignende hændelser som ikke kunne være forudset af Denwood by HORN på tidspunktet for indgåelse af denne aftale.

3. Tilbud/ordre

 1. Tilbud er uforpligtende og må udelukkende betragtes som vejledende og uforbindende medmindre andet er aftalt skriftligt.
 2. Ordre mellem køber og Denwood by HORN anses først for indgået, når vi har fremsendt ordrebekræftelse.
 3. Annullering eller ændring af en ordre betragtes kun som godkendt med Denwood by HORN skriftlige godkendelse.
 4. Ved for sent annullering eller ændring kan køber gøres erstatningspligtig for Denwood by HORN omkostninger og tab på ordren.

5. Priser

 1. Den endelige pris vil fremgå af vores ordrebekræftelse, priserne er dagspriser ab lager og inkl. moms, når intet andet er anført.
 2. Denwood by HORN forbeholder sig ret til prisændringer, specifikationer og valuta korrigeringer til enhver tid uden varsel.
 3. Der tages forbehold for trykfejl.

6. Levering

 1. Hvis intet andet er aftalt, sker leveringen for købers regning og risiko.
 2. Enhver leveringstid opgivet af Denwood by HORN er estimeret, og vi er ikke ansvarlige for konsekvenserne af forsinkelse, som ligger udenfor vores kontrol. Dette gælder bla. strejker, transportuheld og enhver anden form for force majeure.
 3. Køberen er ikke berettiget til at annullere ordren, og der vil ikke blive udbetalt erstatning som følge af forsinket levering.
 4. Hvis der ikke er mulighed for modtagerkvittering er leveringen for købers egen risiko.
 5. Fragtskader eller mangler skal anmeldes til chaufføren og bemærkes på fragtbrevet.

7. Betaling

 1. Betalingsbetingelserne er netto kontant ved levering.
 2. Hvis andet er aftalt forbeholdes ret til ændring af betalingsbetingelserne.
 3. Hvis køber ikke kan opfylde sin betalingsforpligtelse er vi berettiget til, uden ansvar, at annullere aftalen.
 4. Hvis betalingsbetingelserne ikke kan overholdes, beregnes rente for hver påbegyndt måned af forfaldende tilgodehavende med 2 % pr. måned.
 5. Ved forsinket betaling er Denwood by HORN berettiget til at beregne sig et rykkergebyr på kr. 100.- for hver rykkerskrivelse.
 6. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af modkrav vedrørende andre leverancer og sådan tilbageholdelse vil være at betragte som misligholdelse af aftalen.

8. Returvarer

 1. Varer tages kun retur efter aftale med Denwood by HORN.
 2. Specielt fremstillede varer eller varer som er fremstillet efter mål tages ikke retur.
 3. Varen skal altid returneres til Denwood by HORN i original og ubeskadiget emballage. Såfremt den originale emballage er beskadiget, påhviler det køber, at sørge for forsvarlig indpakning.

9. Mangler

 1. Køber skal straks ved modtagelsen undersøge varen og sikre sig at disse er fejlfri/mangelfri.
 2. Ved fejl/mangler er køber forpligtet til inden 7 dage fra leveringen af varen, at meddele Denwood by HORN om fejlen for at denne kan tages til følge.
 3. Send reklamationer til hqse@denwoodbyhorn.dk.

10. Garanti

 1. Garantien omfatter produktionsmæssige fejl og mangler, materialefejl samt funktionsdygtighed.
 2. Undtagelser for disse garantier er, produkter der har været udsat for vold, misbrug, mangelfuld vedligeholdelse, ukorrekt opbevaring.
 3. Garantien fra Denwood by HORN omfatter kun reparation eller ombytning af defekte varer.
 4. Er der tegn på fragtskader, skal dette noteres på fragtbrevet, kvittering uden bemærkninger betragtes varen som værende i orden ved modtagelsen.

11. Persondatapolitik

 1. For Denwood by HORN er det vigtigt at beskytte de personoplysninger, du deler med os. Derfor har vi en persondatapolitik, der sikrer, at dine oplysninger behandles ansvarsfuldt, med respekt for dit privatliv og naturligvis i overensstemmelse med lovgivningen på området.
Din kurv
Din indkøbskurv er tomTilbage til shoppen
Calculate Shipping